top of page

O PROGRAMU SEE LEARNING

PROGRAM SEE

Program byl původně vytvořen hlavně pro učitele mateřských, základních a středních škol.

Mohou se do něj ale zapojit i další vzdělavatelé.

 

 

Je akreditován na MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

ČÍM SE ZABYVÁME 

Spolupracujeme se školami a vzdělávacími

institucemi. Provádíme facilitační kurzy.

 

Nabízíme několik forem workshopů

pro pedagogické pracovníky.

Metodicky podporujeme

začlenění programu do škol.

MEZINÁRODNÍ INICIATIVA

Program vytvořili v rámci mnohaleté spolupráce odborníci v oblasti pedagogiky, výzkumu traumatu, psychologie, neurovědy, všímavosti (mindfulness), filozofie a etického vzdělávání na Emoryho univerzitě v Atlantě (USA).

 

Program vychází z poznatků prof. Daniela Golemana 

VIZE PROGRAMU

Impulsem pro vznik programu SEE Learing byla myšlenka současného 14. dalajlamy Tändzina Gjamccha na vytvoření nové nauky pro rozvíjení srdce a mysli.

 

 Jeho prosba byla směřovaná vědcům z celého světa, aby se zapojili do naplňování této vize.

NABÍDKA NA OBJEDNÁNÍ PRO ŠKOLY 

  • Sociální, emoční a etická výchova pro školní sborovnu

  • Sociální, emoční a etická výchova pro pedagogické pracovníky

  • Jak provést žáky sociální, emoční a etickou výchovou

  • Jak provést žáky sociální, emoční a etickou výchovou

POSKYTUJEME VZDĚLÁVACÍ OBSAHY 

bottom of page