top of page

Facilitační výcvik

Komu je výcvik určen

Všem, komu záleží na kvalitě života, tedy pro různorodou skupinu lidí.  
Vhodný je také pro zkušené lektory a facilitátory. 
Doporučujeme ho pedagogům, kteří znalosti z programu SEE Learning využijí pro lepší kvalitu a pohodu své práce. 

Každý má možnost osobního růstu. Pomohou k tomu jednoduché, rychlé a použitelné techniky na podporu duševní pohody, pro rozvoj seberegulace a psychické odolnosti. Přispějí také k osvojení dovedností, které povedou k výrazně vyšší bdělosti, pozornosti a posílení odolnosti vůči stresovým a zátěžovým situacím. 

Kdo je facilitátor v našem pojetí

Facilitátor má v našem pojetí dvě úlohy. Je lektorem a seznamuje s pojetím programu SEE Learning a zároveň je osobou, která dovede skupinu k úspěšnému závěru složitého jednání, i přes nebezpečí neefektivní komunikace, nedorozumění a nejasnosti mezi účastníky.

Jaké jsou cíle výcviku

  • Zprostředkováváme hluboký prožitek principů programu SEE Learning. Napomáhají k tomu aktivity, minutové praxe, sdílení myšlenek, emocí a vjemů, ale také aha momenty a sebereflexe

  • Přibližujeme celý rozsah programu v osobní, sociální a systémové rovině z hlediska uvědomění, vcítění a zapojení. 

  • Pomáháme osvojit si základní kroky v procesu facilitace: od formulace zadání, přes hledání možných řešení, až po závěr.

  • Vytváříme otevřené prostředí plné podpory, kde mají různé názory svůj prostor.

  • Podporujeme rozvoj sebe sama jako facilitátora na základě 16 facilitačních dovedností. Vedeme k respektování své práce a k tomu, jak se z ní učit.

  • Navrhujeme, jak začlenit program SEE Learning, aby se ho podařilo realizovat ve školách, na kterých budoucí absolventi působí.

  • Podporujeme vznik společenství lidí v rámci výcviku, jejich škol, regionu i růst mezinárodní komunity.

  • Osvědčení certifikovaného facilitátora SEE Learningu a oprávnění provádět vzdělávací aktivity ve škole.

Jaké máme zkušenosti
 

Díky osobní zkušenosti, experimentování, otevřenosti se zabýváme uceleným tématem programu SEE Learning. Výcvik probíhá za vytvoření bezpečného prostředí prostřednictvím aktivního zkoušení strategií, praxí, sdílení myšlenek, pocitů a vjemů.

 

Zaměřujeme se na osobní růst pro každého díky jednoduchým, rychle použitelným technikám na podporu duševní pohody, rozvoj seberegulace, psychické odolnosti a osvojení si dovedností. Dosáhnete tak výrazně vyšší pozornosti a posílení odolnosti vůči stresovým a zátěžovým situacím.

 

Co potřebujeme?

Jste ochotni se zapojit, zkoušet, experimentovat a být otevřený možnostem svého růstu? 

Osobní, sociální a systémová rovina

Realizace: prostřednictvím uvědomění, vcítění a zapojení. 

Zaregistrujte se na facilitační výcvik

Po registraci Vám pošleme podrobnější informace.

Děkujeme za registraci

bottom of page